Momenteel is online chat offline


Indien je een vraag wil stellen, kan je hieronder je mailadres en je bericht achterlaten.

Momenteel is online chat offline

We maken het u makkelijk. Samen houden we uw administratie overzichtelijk, helder en efficiënt. U kan al uw administratie (facturen, levernota's) consulteren, downloaden en opvolgen via uw account op de website. Meer info over onze administratie vindt u hier.

Recht van retour

·         Retours moeten vergezeld te zijn van het retourformulier, dat u aanvraagt bij onze backoffice via info@medioeurope.com

·         Retours dienen binnen de 14 dagen na aanvraag aanwezig te zijn in ons magazijn

·        Gelieve het retourformulier correct en volledig in te vullen. Wanneer er geen retourformulier wordt meegegeven bij uw retour of er wordt geen reden van retour aangegeven, wordt deze geweigerd.

·         Laattijdige retours worden niet gecrediteerd.

·         Retours die niet winkelfris zijn worden niet gecrediteerd.

·         Medio behoudt zich het recht retours te weigeren, deze materialen worden niet gecrediteerd en blijven ter beschikking in ons magazijn gedurende 14 dagen. Na deze termijn worden deze materialen vernietigd

·         Op retours zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

·         Retours dienen terug binnen zijn bij Medio 30 dagen na verzending van de levering (leveringsbondatum). Dit geldt niet voor misdrukken.

·         Er bestaat geen recht van retour op vinyl, games en verwerkte materialen

Onze tarieflijst 2021 vindt u hier.