Duurzaamheid is in, maar voor MedioEurope en zijn partners blijft het niet bij woorden. Samen met VOKA zijn wij in 2019 een driejarig duurzaamheidstraject aangegaan waarbij we in 2022 specifieke doelstellingen opnemen om zo het label van de Verenigde Naties binnen te halen. Op 23 maart 2021 haalden we tussentijds het laureaat VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Duurzaamheid begint ook bij jou. Samen hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kies daarom ook voor een leverancier die een duurzaamheidscertificaat kan voorleggen.

          

Hoe het begon...

'Wat doen jullie momenteel rond duurzaamheid?'. Zo luidde het in een aanbesteding die wij in 2017 mochten ontvangen. Onze vraag aan de aanbestedende overheid was dan ook: wat bedoelen jullie specifiek met 'duurzaamheid'? Toen bleef het even stil. Dat we een bijlage moesten toevoegen aan de offerte waarin we het inschrijvingsbewijs van onze auto's moesten toevoegen. 

Dat was voor MedioEurope één van de triggers om ons te gaan verdiepen in duurzaamheid. We wilden ons graag duurzaam engageren en gingen op zoek naar partners, zodat we een concreet traject konden lopen. Zo kwamen we uit bij het VCDO: het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Omdat dit één van de weinige charters is die de term 'Duurzaamheid' een brede invulling geeft.

5 pijlers, 17 SDG's

Duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met ecologie, maar gaat veel breder.

Van 25 tot 27 september 2015 vond er in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York de Duurzame Ontwikkelingstop plaats waar alle staatshoofden, overheids- en topvertegenwoordigers samenkwamen. Ze bespraken de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die tegen 2030 bereikt moeten worden. De vijf P-pijlers: People, Planet, Partnerships, Peace en Prosperity werden vertaald naar 17 SDG's (Sustainable Development Goals).

En dat was voor ons een ideale start. MedioEurope tekende in september 2019 in op het duurzaamheidstraject van partner VOKA. Wij gaan het engagement aan om deze 17 SDG's te vertalen op verschillende manieren, zowel in onze interne werking als in de samenwerking met onze partners en klanten.

Basisprincipes

Elke onderneming in het VCDO traject, verbindt er zich toe om:

  • Duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid
  • Doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de SDG’s van de Verenigde Naties
  • Te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie
  • Continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving

Acties

De vermindering van de ecologische voetafdruk tracht Medio onder meer te realiseren door de hele bedrijfsvoering en de contacten met leveranciers en klanten te digitaliseren waardoor het bedrijf papierloos werkt. Bij de keuze van informatietechnologieën wordt rekening gehouden met de ecologische duurzaamheid ervan.

In 2018 kende Medio een reorganisatie van de interne transporten waardoor 1 vrachtwagen per jaar voor 50.000 km werd uitgespaard door rechtstreekse leveringen vanuit Centraal Boekhuis aan de klant, zonder tussenstop bij Medio. Aanmoedigen van fietsen, wandelen en bewegen bij de werknemers. Rechtstaande meetings aan hoge tafels.

In 2019 werd Medio een energieneutraal bedrijf door investeringen in duurzame energie. Hiervoor werd een investeringsplan uitgetekend voor onze gebouwen, met betere isolatie van het dak en plaatsing van zonnepanelen.

MedioEurope biedt zijn klanten themalijsten aan, met de klemtoon op thema's die samenhangen met de SDG's. Per thema wordt ook vermeld over welke SDG's het gaat. Zo kan de bibliotheek of school zijn thematafels aanvullen en onder zijn leden en leerlingen de discussie opstarten per thema.

Klik hier voor het overzicht. De boekenselecties vind je hier:

Bijzondere aandacht voor boeken die bijdragen aan ondersteuning voor Nederlands als tweede taal.

Het schenken van tweedehandsboeken aan buurtwerken en zorgorganisaties.

MedioEurope biedt aan zijn klanten ook een plasticarme verwerking: SDP of Sustainable Development Program. Er wordt enkel nog een plastiekje gekleefd ter bescherming van het etiket. Boeken worden duurzaam en lokaal verwerkt.

Sociale tewerkstelling zit verweven in de werking van MedioEurope. Alle materialen voor bibliotheken worden in Vlaanderen kastklaar gemaakt. Momenteel betekent dit in piekperiodes een tewerkstelling van meer dan 25 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het organiseren van bevragingen bij de klanten rond afvoerbeleid en meedenken over circulaire oplossingen.

Inmiddels is Medio een energieneutraal bedrijf door de investeringen in duurzame energie. Hiervoor werd een investeringsplan uitgetekend voor onze gebouwen, met betere dakisolatie en plaatsing van zonnepanelen.

Het beleid van degelijk bestuur (governance) geeft Medio invulling door er scherp op toe te zien dat de vennootschap de geldende wetgeving, zowel nationale als Europese, naleeft. Vermits Medio werkt met aangeleverde data heeft zij in het bijzonder oog voor de privacy. Zij conformeert zich met de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation – GDPR) (Verordening 2016/679 van 27 april 2016 die in werking trad op 25 mei 2018) en de aanvullende regels ervan. Omdat de privacy in het beleid van Medio van het hoogste belang is, besteedt zij er ruim aandacht aan in haar algemene voorwaarden en in haar contacten met klanten en leveranciers. Zij verwacht immers van hen eenzelfde ingesteldheid.

Medio wil met haar klanten en leveranciers zakelijke relaties aanknopen en onderhouden vanuit een langetermijnperspectief. Zij is dan ook zeer gevoelig voor hun wensen en tracht zoveel mogelijk met hen mee te denken en maatwerk af te leveren. Medio gelooft rotsvast in evenwichtige en duurzame zakenrelaties gebaseerd op wederzijds respect. Vanuit deze idee wil zij vooraf en in alle transparantie deze samenwerkingen correct en evenwichtig regelen via haar algemene voorwaarden.

Onze case werd ook opgepikt in het boek 'De stille impact: Zeven bedrijven over duurzaam ondernemen'

Onze duurzaamheidspartners:

attest.jpg