Momenteel is online chat offline


Indien je een vraag wil stellen, kan je hieronder je mailadres en je bericht achterlaten.

Momenteel is online chat offline

Recht van retour

- Retours moeten vergezeld te zijn van het retourformulier. U kan dit aanvragen via administratie@medio.be. U vult dit in en steekt dit bij uw retour, of mailt het ons terug.

- Retours dienen binnen de 14 dagen na aanvraag aanwezig te zijn in ons magazijn

- Gelieve het retourformulier correct en volledig in te vullen. Wanneer er geen retourformulier wordt meegegeven bij uw retour of er wordt geen reden van retour aangegeven, wordt deze geweigerd.

- Retours dienen terug binnen te zijn bij Medio 30 dagen na verzending (leveringsbondatum). Voor misdrukken geldt een retourtermijn van 3 maanden. Laattijdige retours worden niet gecrediteerd.

- Retours die niet winkelfris zijn worden niet gecrediteerd.

- Medio behoudt zich het recht retours te weigeren, deze materialen worden niet gecrediteerd en blijven ter beschikking in ons magazijn gedurende 14 dagen. Na deze termijn worden deze materialen vernietigd

- Op retours zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

- Er bestaat geen recht van retour op vinyl, games en verwerkte materialen