Recht van retour

  • Retours moeten vergezeld te zijn van het retourformulier. Je kan dit aanvragen via administratie@medio.be. Je vult dit in en steekt dit bij je retour, of mailt het ons terug.
  • Retours dienen binnen de 14 dagen na aanvraag aanwezig te zijn in ons magazijn.
  • Gelieve het retourformulier correct en volledig in te vullen. Wanneer er geen retourformulier wordt meegegeven bij je retour of er wordt geen reden van retour aangegeven, wordt deze geweigerd.
  • Retours dienen terug binnen te zijn bij Medio 30 dagen na verzending (leveringsbondatum). Voor misdrukken geldt een retourtermijn van 3 maanden. Laattijdige retours worden niet gecrediteerd.
  • Retours die niet winkelfris zijn worden niet gecrediteerd.
  • Medio behoudt zich het recht retours te weigeren, deze materialen worden niet gecrediteerd en blijven ter beschikking in ons magazijn gedurende 14 dagen. Na deze termijn worden deze materialen vernietigd.
  • Op retours zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
  • Er bestaat geen recht van retour op vinyl, games en verwerkte materialen.