Momenteel is online chat offline


Indien je een vraag wil stellen, kan je hieronder je mailadres en je bericht achterlaten.

Momenteel is online chat offline
  • Retours moeten vergezeld te zijn van het retourformulier, dat u aanvraagt bij onze backoffice via info@medio.be.
  • Retours dienen binnen de 14 dagen na aanvraag aanwezig te zijn in ons magazijn
  • Gelieve het retourformulier correct en volledig in te vullen. Wanneer er geen retourformulier wordt meegegeven bij uw retour of er wordt geen reden van retour aangegeven, wordt deze geweigerd.
  • Laattijdige retours worden niet gecrediteerd.
  • Retours die niet winkelfris zijn worden niet gecrediteerd.
  • Medio behoudt zich het recht retours te weigeren, deze materialen worden niet gecrediteerd en blijven ter beschikking in ons magazijn gedurende 14 dagen. Na deze termijn worden deze materialen vernietigd
  • Op retours zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
  • Retours dienen terug binnen zijn bij Medio 30 dagen na verzending van de levering (leveringsbondatum). Dit geldt niet voor misdrukken.
  • Er bestaat geen recht van retour op vinyl, games en verwerkte materialen